به فروشگاه جهانپور خوش آمدید

لباس کودک ترک

پیراهن Misse ترکیه پیراهن Misse ترکیه،دو نوع تور با نواردوزی گلبهی و آستر نخی 100%کتان ،حالت یقه ب ب به همراه گل های توری و نوار کمر گلبهی. سایز6ماه:دورسینه46/سرشانه19/قد38 سایز12ماه:دورسینه48/سرشانه20/قد42 سایز18ماه:دورسینه50/سرشانه21/قد45 سایز24ماه:دورسینه53/سرشانه22/قد49

لباس دخترانه ترک

پیراهنBebe ،پیراهن سرمه ای رنگ با نواردوزی قرمز و پاپیون های قرمز رنگ که از پشت سه دکمه خورده است و کمر قرمز رنگ دارد به همراه شورت سفید رنگ است.(کد:dg98) سایز12ماه:دورسینه48/سرشانه19/قد44 سایز18ماه:دورسینه50/سرشانه20/قد47 سایز24ماه:دورسینه52/سرشانه21/قد49

لباس دخترانه ترک

تاپ و دامن Cichlid ترکیه ،تاپ سفید رنگ بسیار خنک با یقه ب ب سرمه ای خال دار سفید و سه دکمه قرمز و سرمه ای که روی سینه لباس طرح ستاره دارد و پاپیون قرمز خورده است.دامن شلواری سرمه ای خال دار سفید بسیار لطیف و خنک که پشت کش می باشد و روی کمر آن نوار سفید با دکمه قرمز و سرمه ای خورده است.(کد:psg20) سایز24-18 ماه تاپ:دورسینه54/سرشانه18/قد35 دامن شلواری:دورکمر40/قد22 سایز36-24 ماه تاپ:دورسینه56/سرشانه19/قد39 دامن شلواری:دورکمر44/قد23 سایز4-3سال تاپ:دورسینه58/سرشانه20/قد43 دامن شلواری:دورکمر46/قد25 سایز5-4سال تاپ:دورسینه60/سرشانه20/قد45 دامن شلواری:دورکمر48/قد27 سایز6-5سال تاپ:دورسینه62/سرشانه21/قد47 دامن شلواری:دورکمر48/قد28 سایز7-6سال تاپ:دورسینه64/سرشانه21/قد49 دامن شلواری:دورکمر52/قد29 سایز8-7سال تاپ:دورسینه66/سرشانه21/قد51 دامن شلواری:دورکمر54/قد30


123000 تومان

پیراهن Misse ترکیه پیراهن Misse ترکیه،دو نوع تور با نواردوزی گلبهی و آستر نخی 100%کتان ،حالت یقه ب ب به همراه گل های توری و نوار کمر گلبهی. سایز6ماه:دورسینه46/سرشانه19/قد38 سایز12ماه:دورسینه48/سرشانه20/قد42 سایز18ماه:دورسینه50/سرشانه21/قد45 سایز24ماه:دورسینه53/سرشانه22/قد49

34000تومان

پیراهنBebe ،پیراهن سرمه ای رنگ با نواردوزی قرمز و پاپیون های قرمز رنگ که از پشت سه دکمه خورده است و کمر قرمز رنگ دارد به همراه شورت سفید رنگ است.(کد:dg98) سایز12ماه:دورسینه48/سرشانه19/قد44 سایز18ماه:دورسینه50/سرشانه20/قد47 سایز24ماه:دورسینه52/سرشانه21/قد49

58000تومان

تاپ و دامن Cichlid ترکیه ،تاپ سفید رنگ بسیار خنک با یقه ب ب سرمه ای خال دار سفید و سه دکمه قرمز و سرمه ای که روی سینه لباس طرح ستاره دارد و پاپیون قرمز خورده است.دامن شلواری سرمه ای خال دار سفید بسیار لطیف و خنک که پشت کش می باشد و روی کمر آن نوار سفید با دکمه قرمز و سرمه ای خورده است.(کد:psg20) سایز24-18 ماه تاپ:دورسینه54/سرشانه18/قد35 دامن شلواری:دورکمر40/قد22 سایز36-24 ماه تاپ:دورسینه56/سرشانه19/قد39 دامن شلواری:دورکمر44/قد23 سایز4-3سال تاپ:دورسینه58/سرشانه20/قد43 دامن شلواری:دورکمر46/قد25 سایز5-4سال تاپ:دورسینه60/سرشانه20/قد45 دامن شلواری:دورکمر48/قد27 سایز6-5سال تاپ:دورسینه62/سرشانه21/قد47 دامن شلواری:دورکمر48/قد28 سایز7-6سال تاپ:دورسینه64/سرشانه21/قد49 دامن شلواری:دورکمر52/قد29 سایز8-7سال تاپ:دورسینه66/سرشانه21/قد51 دامن شلواری:دورکمر54/قد30